Reklam Kavramı ve Tarihçesi

reklam-nedir
reklam-nedir
İçindekiler

Reklam Nedir ?

 

Reklam kavramı Latincede çağırmak anlamına gelen “Clamare” kelimesinden türetilmiştir. Dilimize Fransızca “Reclame” kelimesinden geçiş yapmıştır. İşletmeler, kamu kurumları veya bireyler tarafından; ürün veya hizmeti, kar amacı gütmek veya marka bilinirliğini artırmak amacıyla  uygulanan bir talep yaratma stratejisidir. Günümüzde ise reklam, bütün dünya açısından vazgeçilmez bir pazarlama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Reklam Tarihçesi

İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her alanda reklamın başlangıç tarihi M.Ö. 3000 olarak kabul görmüştür. Çığırtkanlar ve tabelalar ile birlikte gelişerek marka ve amblemler ile markalaşma ortaya çıkmıştır. 1450 yılında matbaanın icadıyla birlikte kitle ile iletişime geçmektedir. İlk basılı reklam olarak 1480 de Londra’da bir kilise kapısına asılan afiş gösterilmektedir. Fransız ihtilali ile birlikte makine çağı reklamcılığa büyük olanaklar sağlamıştır. 1985 yılnda internetin bulunmasıyla gelişen reklam sahaları günümüze kadar birçok farklılık ve ideoloji ile birlikte gelişerek birbirlerini takip etmiştir. İnternet ile birçok reklam çeşitliliği karşımıza çıkmaktadır.

1890'lı yıllara ait bir Coca-Cola reklamı 1890’li yıllara ait bir Coca-Cola reklamı

Reklam doğru kullanıldığında insan ihtiyaçlarını bile değiştirebilecek çok güçlü bir sanattır.

 

Reklamda 5M

 
  • Money (Para): Reklam için harcamayı düşündüğümüz mali kaynaklar.
  • Message (Mesaj): Reklamda vereceğimiz mesaj.
  • Mission (Misyon): Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, vs.).
  • Measurement (Ölçüm): Reklam etkinliğinin değerlendirilmesi.
  • Media (Medya)Kanal kullanımı (TV, radyo, gazete, dergi, vs.).
 

Reklam stratejisi oluştururken, belirli bir bütçe çerçevesinde hangi medya kanallarını kullanacağımızı belirlememiz önemlidir. Mesajımızı hedef kitlemize en etkili şekilde iletebilmek ve belirlenen misyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için doğru medya seçimleri yapılmalıdır. Ayrıca, reklamın etkinliğini ölçmek ve bütçenin doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmak için uygun ölçüm araçları ve metrikler belirlenmelidir.

(Harekete Geçirici Mesaj CTA)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir