EnglishGermanTurkish

Reklam Kavramı ve Tarihçesi

Latincede çağırmak anlamına gelen “Clamare” kelimesinden türetilmiştir. Dilimize Fransızca “Reclame” kelimesinden geçiş yapmıştır. İşletmeler, kamu kurumları veya bireyler tarafından bir ürünü veya hizmetin kar amacı gütmek veya marka bilinirliğini artırmak amacıyla belli hedef kitleyi, o ürünü veya hizmeti pazarlayan işletmeye yönelmesini sağlamak üzere uygulanan bir talep yaratma stratejisidir. “Reklam doğru kullanıldığında insan ihtiyaçlarını bile değiştirebilecek çok güçlü bir sanattır.” Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte reklam süreci bütün dünya açısından vazgeçilmez bir pazarlama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Tarihçesi

 

İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her alanda reklamın başlangıç tarihi M.Ö. 3000 olarak kabul görmüştür. Çığırtkanlar ve tabelalar ile birlikte gelişerek marka ve amblemler ile markalaşma ortaya çıkmıştır. 1450 yılında matbaanın icadıyla birlikte kitle ile iletişime geçmektedir. İlk basılı reklam olarak 1480 de Londra’da bir kilise kapısına asılan afiş gösterilmektedir. Fransız ihtilali ile birlikte makine çağı reklamcılığa büyük olanaklar sağlamıştır. 1985 yılnda internetin bulunmasıyla gelişen reklam sahaları günümüze kadar birçok farklılık ve ideoloji ile birlikte gelişerek birbirlerini takip etmiştir. İnternet ile birçok reklam çeşitliliği karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Satınalma Psikolojisi

 

Bu çalışmada, insanı bir ürünü satın almaya yönelik günümüze kadar gelen Reklamların ve Harekete Geçirici Mesajların kullanıcı üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Çalışma amacı olarak; uyarıcı mesajların bizi nasıl yönlendirdiği ; izlediğimiz , gördüğümüz görüntülerin bilinçaltımıza etkileri vurgulanarak topluma bilinç kazandırılmak istenmesidir. Çalışmanın konusu olarak reklamlar ve harekete geçirici mesajların üzerimizdeki etkileri baz alınmıştır.

 

 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde reklamların topluma ve işletmelere etkisiyle başlanmaktadır. İkinci bölümde harekete geçirici mesajların özüne inerek psikolojik satın alma yönetimi konusu açığa çıkarılmıştır. Son bölümde ise projenin amacından ve sosyal ortamda sıkça rastladığımız reklam ve harekete geçirici mesaj örnekleri bulunmaktadır.

 

 

Kısaca araştırmanın ana hatlarından bahsedecek olursak;

 

Çok uzun zamandan beri insanlar, beslenme, barınma , giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir yol izlemişlerdir. Bu özelliklerin hepsi tek bir amacın bize getirdikleridir. Hayatta kalmak.

 

 

İşletmeleride insanlar gibi düşünecek olur isek; bir işletmenin hayatta kalabilmesi, dijital dünya ile eş zamanlı hareket edebilmesi için temel amaçları şu şekilde sıralanabilir : Ürün üretmek , ürettiği ürünün satışından kar etmek, varlığını devam ettirmek ve büyümek ve bu amaçların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Bir ürünü üretirken arz- talep ilişkisinden faydalanılır. İşletmenin amaçlarından olan ürün satışını yani talebi artırmaya yönelik çalışmalar günümüze kadar ortak fayda amacıyla değişkenlikler göstererek gelmiştir. Ürünlerin fiyatı, tüketicilerin gelir seviyeleri, tüketici alışkanlıkları vb. sayabileceğimiz birçok faktör talebi etkilemektedir.

 

 

Günümüzde bu faktörlerin hepsini bir arada kullanabileceğimiz sosyal bir ortam karşımıza çıkmaktadır : İnternet. Üretilen bir ürünü veya hizmeti internet vasıtasıyla milyonlarca insana ulaştırabilmek kolay gözükür fakat bu platform sadece bir kişiye ait değildir, herkese açıktır, doğal olarak karşımıza fazlasıyla rakip çıkacaktır.

 

 

Araştırma amacı bir ürünü pazarlamada reklamın , görselin ve harekete geçirici mesajların tüketicilerdeki satın alma psikolojisi üzerindeki etkisi üzerinedir.

Dijital hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayın

Web Tasarım ve Sosyal Medya Bütünlüğü

Performansa dayalı influencer marketing nedir?

Neden influencer marketing kullanılmalı?